Et enkelt prik i armen gav os vished om vores barn. Vi følte os meget trygge med den rådgivning vi fik, og vi anbefaler helt klart EVITA TEST til andre.

Peter og Jane – Forældre

EVITA TEST COMPLETE

Evita Test Complete

EVITA TEST COMPLETE er en test, der uden risiko undersøger alle fostrets kromosomer. Testen bygger på en blodprøve, og analyseresultatet gives af kliniske genetikere. Testen kan tages i graviditets uge 10+0 til 14+6

Modelfoto

Model foto

Et enkelt prik i armen gav os vished om vores barn. Vi følte os meget trygge med den rådgivning vi fik, og vi anbefaler helt klart EVITA TEST til andre.

Peter og Jane – Forældre

EVITA TEST COMPLETE

EVITA TEST COMPLETE

EVITA TEST COMPLETE er en test, der uden risiko undersøger alle fostrets kromosomer. Testen bygger på en blodprøve, og analyseresultatet gives af kliniske genetikere.

Hvad er EVITA TEST COMPLETE?

 • EVITA TEST COMPLETE er en genetisk undersøgelse, der risikofrit undersøger for kromosomafvigelser hos fosteret. Det kan være både fejl i antal af hele kromosomer, men også hvis der mangler større delmængder af et kromosom. EVITA TEST COMPLETE giver altså en meget omfattende undersøgelse af en helt række af nyopståede genetiske syndromer som fostre kan have.
 • EVITA TEST COMPLETE er en celle-baseret Non-Invasiv Prenatal Test (NIPT) som tages som en blodprøve fra den gravide i gestationsuge 10+0 til 14+6.
 • EVITA TEST COMPLETE er den eneste screeningstest, som undersøger alle fosterets kromosomer for kromosomafvigelser. De kromosomafvigelser, der undersøges for, kan være f.eks. Downs syndrom samt andre mindre kendte genetiske syndromer, der kan medføre svære fysiske og/eller psykiske lidelser.
 • EVITA TEST COMPLETE er nøjagtig og kan screene for flere kromosomafvigelser end de fleste andre blodprøvebaserede test, som er baserede på undersøgelse af fragmenter af fostrets DNA.
 • EVITA TEST COMPLETE undersøgelsen påvirkes ikke af den gravides DNA eller hendes BMI.
 • EVITA TEST COMPLETE viser, om der er ændringer i fosterets genom (dvs. deletion- og duplikationssyndromer) helt ned til størrelser af 5 millioner DNA basepar.
 • EVITA TEST COMPLETE er den eneste privat udbudte NIPT test, hvor alle processer fra blodprøve til svarrapport foregår i Danmark.
EVITA TEST GENDER

Markedets mest præcise NIPT

EVITA TEST COMPLETE analyserer DNA fra hele celler fra fosteret, der cirkulerer i den gravides blod under graviditeten. Ved at isolere disse fosterceller fra blodet har man adgang til det komplette rene genom fra fosteret. Vores unikke og patenterede teknologi kombineres med en individuel lægelig vurdering af, om der er væsentlige kromosomafvigelser hos fosteret. EVITA TEST COMPLETE giver dermed markedets mest præcise svar på, om der er grund til at bekymre sig om fosterets udvikling. Det er der heldigvis ikke for langt hovedparten af tilfældene, og derudover giver testen mulighed for, at I kan få oplyst fosterets køn.

Hvis svaret ikke er som forventet

Langt de fleste EVITA TEST COMPLETE resultater er normale, men i få tilfælde er analyseresultatet ikke som forventet, da der med meget stor sandsynlighed findes en genetisk abnormalitet i fosterets genom. I disse tilfælde vil I blive ringet op af klinikken, som vil guide jer i det videre forløb og opfordre til opfølgning med invasiv diagnostik. På den måde bliver der taget godt hånd om jer.

Hvor kan jeg få taget en EVITA TEST COMPLETE?

Du kan få taget en EVITA TEST COMPLETE på en af vores danske partnerklinikker. Se venligst længere nede på denne side, hvilke klinikker der udbyder testen, og find prisen for en EVITA TEST COMPLETE hos de enkelte klinikker.

Hvilke syndromer screener EVITA TEST COMPLETE for?

EVITA TEST COMPLETE screener alle fosteret kromosomer for antalsfejl og deletions- samt duplikationssyndromer ned til størrelser af 5 millioner DNA basepar i størrelse. Deletions- samt duplikationssyndromer er heldigvis sjældne, men kan opstå overalt på de forskellige kromosomer. Nogle deletioner/duplikationer er hyppigere og har et syndrom opkaldt efter sig, mens andre er mere sjældne og ofte nyopståede, men kan fortsat være alvorlige.

For EVITA TEST COMPLETE vil en enhver sygdomsfremkaldende kopiantalsfejl over 5 millioner DNA basepar i størrelse blive rapporteret. Dette kunne f.eks. være:

Antalsfejl
(tab eller forøgelse af et helt kromosom)

Antalsfejl for kønskromosomerne

Deletioner/duplikationer*
(tab eller forøgelse af delmængder af et kromosom)

Alle aneuploidier på de autosomale kromosomer – dvs kromosom 1-22.

F.eks.

 • Trisomi 21 – Downs syndrom
 • Trisomi 18 – Edwards syndrom
 • Trisomi 13 – Pataus syndrom
 • Turners syndrom
 • XXY – Klinefelters syndrom
 • XYY-syndrom
 • Prader Willi Syndrom,
 • Angelman syndrom,
 • Cat-Eye Syndrom,
 • 1p36 microdeletion syndrom
 • Cri du Chat Syndrom

*Dette er eksempler på deletioner eller duplikationer over 5 millioner DNA basepar i størrelse, men det er ikke en komplet liste over deletioner/duplikationer som EVITA TEST COMPLETE kan detektere. Kopiantalsfejl kan opstå overalt på de forskellige kromosomer, og EVITA TEST COMPLETE vil rapportere enhver sygdomsfremkaldende kopiantalsfejl over 5 millioner DNA basepar i størrelse.

Ønsker du udelukkende at kende dit barns køn, så læs mere om EVITA TEST GENDER

EVITA TEST COMPLETE - et sikkert valg

EVITA TEST COMPLETE er en celle-baseret Non-invasiv Prenatal Test. Der udbydes flere varianter af NIPT-tests, men EVITA TEST COMPLETE er den eneste:

 • Der er baseret på analyse af rene fosterceller med komplet genom fra fosteret,
 • Der undersøger for genetiske fejl på alle fosterets kromosomer,
 • Der detekterer genetiske afvigelser af størrelser helt ned til 5 millioner DNA basepar på alle fosterets kromosomer,
 • Der kan anvendes af alle gravide kvinder uafhængigt af deres egen genetik eller BMI, som andre NIPT tests kan være hindret af.

Og alt dette vel at mærke helt uden de risici, der er forbundet med en moderkagebiopsi. 

Du kan se forskellene på de forskellige prænatale test typer herunder

Kombinationen af indsigt i mulige kromosomafvigelser og at vores test er helt risikofri, gør EVITA TEST COMPLETE til det sikre valg for jer.

EVITA TEST COMPLETE er klinisk valideret i Danmark

EVITA TEST COMPLETE, også kaldet celle-baseret NIPT (cbNIPT), er udviklet sammen med forskere fra Aarhus Universitetshospital og har i årene 2018-23 kørt som et klinisk valideringsstudie i Region Midtjylland på 344 kvinder. Resultaterne er bl.a. publiceret i tidsskriftet Prenatal Diagnosis: How does cell-based NIPT perform against chorionic villous sampling and cell-free NIPT in detecting trisomies and copy number variations? A clinical study from Denmark. (Link)

På baggrund af disse publicerede data er der beregnet sensitivitet og specificitet for cbNIPT, EVITA TEST COMPLETE:

 

Sensitivitet

Specificitet

Hyppigste trisomier 13, 18, 21

100 %

100 %

Antalsfejl for kønskromosomerne

100 %

100 %

Kopiantalsfejl ned til 5 mio. DNA basepar

100 %

99 %

Sensitivitet er et mål for hvor mange med en abnormal genetik, der i testen identificeres som abnormale.
Specificitet er et mål for hvor mange med en normal genetik, der i testen identificeres som normale.

Begrænsninger

EVITA TEST COMPLETE er ikke en diagnostisk test

EVITA TEST COMPLETE er en screeningstest, hvilket betyder, at denne test ikke stiller en endelig diagnose. Et positivt screeningsresultat/højrisikoresultat betyder, at dit foster har en stor risiko for at have en specifik genetisk kromosomafvigelse. Ud fra screeningsresultatet alene kan det ikke vides med sikkerhed, om fosteret har denne kromosomafvigelse. Alle medicinske beslutninger bør derfor træffes efter drøftelse med din læge eller specialiseret sundhedspersonale vedrørende diagnostiske tests under graviditeten.

Da fosterceller i den gravides blod er ekstremt sjældne kan der i et lille antal prøver (6%) ikke findes nok fosterceller i blodprøven til at foretage kromosomundersøgelsen. I disse tilfælde vil man blive tilbudt at få taget en ny blodprøve (uden beregning og kun inden for gestationsalder 10+0-14+6), hvorefter antallet af prøver hvorpå der ikke kan fuldføres kromosomundersøgelse af fosteret falder til kun 2%.

EVITA TEST COMPLETE undersøger aktuelt, men er endnu ikke valideret til:

 • Tvillingegraviditeter
 • Polyploidi
  (mere end to af hvert slags kromosom)
 • Balancerede translokationer
  (ombytning af kromosommateriale mellem to forskellige kromosomer, men den samlede mængde af kromosomerne er uforandret)
 • Monogene sygdomme
 • (mutation i et enkelt gen, fx cystisk fibrose)
 • Mosaicisme
  (en lille fraktion af cellerne i moderkagen eller fosteret har en kromosomafvigelse)
 • Uniparental disomi (UPD)
  (to kopier af et kromosom er nedarvet fra kun den ene forælder)
 • Deletioner/duplikationer under 5 millioner DNA basepar i størrelse

Sådan foregår en EVITA TEST COMPLETE

Rådgivning og beslutning

Du hører om EVITA TEST COMPLETE og beslutter at få en test.

Bestil blodprøve

Du kontakter din foretrukne klinik og bestiller tid til at få taget en blodprøve, når du er i uge 10+0 til 14+6.

Blodprøve tages på klinikken

Du får taget en blodprøve på klinikken.

Analyse af blodprøve

Blodprøven bliver analyseret, og resultatet evalueres af en erfaren klinisk genetiker fra det offentlige sundhedsvæsen. Et resultat er klar inden for 12 hverdage.

Det gode svar

I langt de fleste tilfælde er kromosomerne hos fostret normale, og du får resultatet af testen via en telefonopringning og en kort rapport.

EVITA TEST COMPLETE

Svar med forbehold

Viser det sig, at der er mistanke om afvigelser i fostrets kromosomer, guider klinikken dig videre til en uddybende og rådgivende samtale med specialiseret sundhedspersonale.

Hvornår skal testen foretages?

En EVITA TEST skal foretages i uge 10+0 til 14+6.

Rådgivning og beslutning

Du hører om EVITA TEST COMPLETE på en klinik eller på nettet. Du beslutter at få en test.

Bestil blodprøve

Du kontakter din lokale klinik og bestiller tid til at få taget en blodprøve, når du er 10-14 uger henne.

Blodprøve tages på klinikken

Du får taget en blodprøve på klinikken.

Analyse af blodprøve

Blodprøven bliver analyseret og resultatet evalueres af en erfaren klinisk genetiker fra det offentlige sundhedsvæsen. Et resultat er klar inden for 12 hverdage.

Det gode svar

I langt de fleste tilfælde er kromosomerne hos fostret normale, og du får resultatet af testen via en telefonopringning og en kort rapport.

EVITA TEST COMPLETE

Svar med forbehold

Viser det sig, at der er mistanke om afvigelser i fostrets kromosomer, inviteres du til en uddybende og rådgivende samtale med en speciallæge.

Vores oplevelse med EVITA TEST

Læs andres oplevelser med EVITA TEST
Modelfoto
Evita Test Complete
Niels & Thandi
Læs andres erfaringer med EVITA TEST
Modelfoto

”For os handler EVITA testen om tryghed og sikkerhed for, at det barn, vi venter, er raskt. ”Vi har flere hold venner, som har haft komplicerede graviditeter, og hvor der har været en nervøs venten efter scanninger. Her får vi resultatet inden nakkefoldsscanningen i uge 12. Det giver ro og sikkerhed.”

Michael og Katrine, unge forældre

“Vi tror ikke, at vi kan få sikkerhed nok, vished nok, så vi har stadig sådan en følelse, at hvis vi uden at skade noget kan få lidt mere vished, hvorfor så ikke.          Derfor var vi meget hurtige til at sige, at EVITA TEST COMPLETE er en rigtig god idé, som kan give os vished om, at vores barn har det godt.”

Niels & Thandi, venter deres 2. barn

”Jeg anbefaler en EVITA TEST COMPLETE til alle vordende forældre, som er bekymrede for, om deres foster er sundt og raskt. Testen er fuldstændig risikofri og giver et billede af alle barnets kromosomer. Det er den eneste test på markedet, der tilbyder det.”

Susan, jordemoder

Erfaringer med EVITATEST COMPLETE

Klar til at bestille tid?

Hvis du gerne vil bestille en tid til en EVITA TEST COMPLETE eller EVITA TEST GENDER, så find en af vores partnerklinikker i nærheden.
Der er indtil videre kun partnerklinikker i Danmark.

   Har du spørgsmål til EVITA TEST COMPLETE eller EVITA TEST GENDER?

   Hvis du gerne vil vide mere om testene, så se venligst vores samling af hyppige spørgsmål med svar her

   Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål, så er du også velkommen til at ringe til vores EVITA TEST servicelinje på telefon 93 96 00 00. Vi holder åbent fra 09:00-11:30 alle hverdage, og her sidder fagpersonale klar til at svare på alle dine spørgsmål. Du er også velkommen til at skrive dit spørgsmål i kontaktformularen. Vi bestræber os på at svare inden for 24 timer.