En graviditet med særlig tryghed

EVITA TEST COMPLETE er den eneste NIPT (Non-Invasive-Prenatal-Test), som i detaljer undersøger alle fostrets kromosomer i hele fosterceller. Testen kan tages fra uge 10+0 dage til 14+6 dage.

Modelfoto

En graviditet med særlig tryghed

EVITA TEST COMPLETE er den eneste NIPT (Non-Invasive-Prenatal-Test), som i detaljer undersøger alle fostrets kromosomer i hele fosterceller. Testen kan tages fra uge 10+0 dage til 14+6 dage.

Derfor giver EVITA TEST COMPLETE særlig tryghed

 • Kun EVITA TEST COMPLETE’s patenterede teknologi kan isolere intakte fosterceller i den gravides blod. Dette muliggør en komplet DNA-analyse af fosteret.
 • Der screenes for afvigelser i både antal kromosomer og for afvigelser i de individuelle kromosomer, hvilket muliggør den mest fyldestgørende non-invasive analyse.
 • Testresultatet påvirkes ikke af moderens DNA, BMI eller eventuel cancer sygdomme, hvilket er en udfordring for traditionelle NIPT tests der baseres på fragmenter af føtalt DNA  som cirkulerer i sammenblanding med moderens DNA.
 • EVITA TEST COMPLETE er den eneste privat udbudte NIPT-test, hvor alle skridt i processen fra blodprøve til svarrapport foregår i Danmark.
 • Testen giver mulighed for at få oplyst fosterets køn.
EVITA TEST GENDER

Få et indblik i EVITA TEST COMPLETE og dens særlige egenskaber

Ønsker du at kontakte en af vores partnerklinikker for at bestille tid til en test?

Sådan foregår en EVITA TEST COMPLETE

The process of Evita Test
1. Bestil blodprøve

Du kontakter din foretrukne klinik og bestiller tid til at få taget en blodprøve, når du er i uge 10+0 dage til uge 14+6 dage.

Risk free blood test with Evita Test
2. Blodprøven tages og analyseres

Du får taget blodprøven på klinikken. Herefter bliver blodprøven analyseret af ARCEDI og evalueret af en erfaren klinisk genetiker.

Risk free blood test with Evita Test
3. Du modtager svaret

Et resultat er klar indenfor 12 hverdage.

Sådan modtager du testens resultat

A) Langt de fleste EVITA TEST COMPLETE resultater er normale og I får resultatet af testen i en telefonopringning fra klinikken samt en kort rapport i mailbakken.

B) I få tilfælde viser analyseresultatet, at der med stor sandsynlighed findes en genetisk abnormalitet i fosterets genom. I disse tilfælde vil I blive ringet op af klinikken, som vil guide jer til en videre undersøgelse. På den måde bliver der taget godt hånd om jer.

Testens pris

Du får oplyst prisen ved at henvende dig til en af vores partnerklinikker. Se liste over klinikker nedenunder.

Er du interesseret i flere detaljer om EVITA TEST COMPLETE og andre NIPT?

EVITA TEST COMPLETE er en celle-baseret Non-Invasiv Prænatal Test. Der udbydes flere varianter af celle-frie NIPT-tests, men EVITA TEST COMPLETE er den eneste NIPT test:

 • Der er baseret på analyse af intakte fosterceller med komplet genom fra fosteret.
 • Der undersøger for genetiske afvigelser på alle fosterets kromosomer og detekterer genetiske afvigelser helt ned til 5 millioner DNA basepar.
 • Der kan anvendes af alle gravide kvinder uafhængigt af deres egen genetik eller BMI, som andre NIPT-tests kan være påvirket af.

Forskellene på de forskellige prænatale testtyper vises herunder. Kombinationen af detaljeret DNA analyse på det komplette genom fra hele fosterceller og det forhold at testen er helt risikofri, gør EVITA TEST COMPLETE til det trygge valg.

Skema med sammenligning af tests & moderkagebiopsi:

EVITA TEST COMPLETE er udviklet sammen med forskere fra Aarhus Universitetshospital. I årene 2018-23 blev et klinisk valideringsstudie gennemført i Region Midtjylland på 344 gravide kvinder.

Resultaterne er bl.a. publiceret i tidsskriftet Prenatal Diagnosis: How does cell-based NIPT perform against chorionic villous sampling and cell-free NIPT in detecting trisomies and copy number variations? A clinical study from Denmark.

På baggrund af disse publicerede data er der beregnet sensitivitet og specificitet for cb-NIPT, EVITA TEST COMPLETE:

 • Sensitivitet er et mål for hvor mange med en abnormal genetik, der i testen identificeres som abnormale.
 • Specificitet er et mål for hvor mange med en normal genetik, der i testen identificeres som normale.

EVITA TEST COMPLETE screener alle fosterets kromosomer for antalsfejl og deletions- samt duplikationssyndromer ned til 5 millioner DNA basepar i størrelse. Deletions- samt duplikationssyndromer er heldigvis sjældne, men kan opstå overalt på de forskellige kromosomer. Nogle deletioner/duplikationer er hyppigere og har et syndrom opkaldt efter sig, mens andre er mere sjældne og ofte nyopståede, men kan fortsat være alvorlige.

For EVITA TEST COMPLETE vil en enhver sygdomsfremkaldende kopiantalsfejl over 5 millioner DNA basepar i størrelse blive rapporteret. Dette kunne f.eks. være:

Antalsfejl
(tab eller forøgelse af et helt kromosom)
Alle aneuploidier på de autosomale kromosomer – dvs kromosom 1-22.

F.eks.

 • Trisomi 21 – Downs syndrom
 • Trisomi 18 – Edwards syndrom
 • Trisomi 13 – Pataus syndrom

Antalsfejl for kønskromosomerne

 • Turners syndrom
 • XXY – Klinefelters syndrom
 • XYY-syndrom

Deletioner/duplikationer* (tab eller forøgelse af delmængder af et kromosom)

 • Prader Willi Syndrom
 • Angelman syndrom
 • Cat-Eye Syndrom
 • 1p36 microdeletion syndrom
 • Cri du Chat Syndrom


*Dette er eksempler på deletioner eller duplikationer over 5 millioner DNA basepar i størrelse, men det er ikke en komplet liste over deletioner/duplikationer som EVITA TEST COMPLETE kan detektere. Kopiantalsfejl kan opstå overalt på de forskellige kromosomer, og EVITA TEST COMPLETE vil rapportere enhver sygdomsfremkaldende kopiantalsfejl over 5 millioner DNA basepar i størrelse.

EVITA TEST COMPLETE er endnu ikke en diagnostisk test, men det er en screeningstest som andre NIPT tests. Det anbefales derfor altid, at et positivt testresultat for kromosomafvigelse konfirmeres med en opfølgende diagnostisk invasiv test. Et positivt screeningsresultat betyder, at et foster med stor sandsynlighed har en specifik genetisk kromosomafvigelse. Alle medicinske beslutninger som følger heraf bør derfor træffes efter drøftelse med en læge eller specialiseret sundhedspersonale.

I et lille antal prøver (5%) kan der ikke findes nok fosterceller i blodprøven til at foretage kromosomundersøgelsen. I disse tilfælde vil man blive tilbudt at få taget en ny blodprøve (uden beregning og kun inden for gestationsalder 10+0-14+6 dage). Herefter falder antallet af prøver, hvor der ikke kan fuldføres kromosomundersøgelse af fosteret til kun 2%. Hvis resultatet er utilstrækkeligt herefter, bliver der udbetalt en erstatning.

Klinisk validering pågår med anvendelse af EVITA TEST COMPLETE til:

 • Deletioner/duplikationer under 5 millioner DNA basepar i størrelse
 • Tvillingegraviditeter
 • Monogene sygdomme (mutation i et enkelt gen, fx cystisk fibrose)
 • Mosaicisme (en lille fraktion af cellerne i moderkagen eller fosteret har en kromosomafvigelse)


EVITA TEST COMPLETE kan ikke anvendes til at teste for:

 • Polyploidi (mere end to af alle kromosomer)
 • Balancerede translokationer (ombytning af kromosommateriale mellem to forskellige kromosomer, men den samlede mængde af kromosomerne er uforandret)
 • Uniparental disomi (UPD) (to kopier af et kromosom er nedarvet fra kun den ene forælder)

Vælg din klinik og bestil tid

Vil du bestille tid til en EVITA TEST COMPLETE, så vælg en af vores partnerklinikker i nærheden.

   Gravides oplevelser

   "En EVITA TEST COMPLETE er klart noget, jeg vil prioritere igen for at give mig ro i maven og hovedet, så jeg kan nyde graviditeten på en anden måde - Den vished er uvurderlig"

   Du kan læse mere om lignende oplevelser på vores sociale medier

   Har du flere spørgsmål?

   Vil du vide mere om testen end du kan finde på denne side, får du hér svar på de hyppigst stillede spørgsmål og du kan tilgå vores servicelinje, hvor der sidder fagpersonale klar til at svare på dine øvrige spørgsmål.